ASSOCIACIÓ

ACORDJOC és una associació professional que representa a les micro i petites empreses catalanes del sector del joc.

L’objectiu prioritari d’Acordjoc és defensar els interessos dels nostres associats, informant sobre les normatives i les constants actualitzacions, promovent accions i fent-los partícips en els processos reguladors sectorials amb la finalitat d’establir el marc legal més eficient, actualitzat i competitiu.

Acordjoc és una associació responsable i transparent, orientada a crear i oferir serveis que aportin un valor afegit per a millorar la posició competitiva dels nostres associats en el sector del joc.

Objectius principals:

  • Ser l’interlocutor vàlid de les nostres empreses representades enfront de l’Administració, davant els fabricants i enfront dels sectors econòmics i socials.
  • Fomentar i transmetre la realitat de les empreses del nostre sector, oferint una imatge de transparència i sostenibilitat.
  • Aportar solucions tangibles, fomentar i incorporar les noves tecnologies digitals i afavorir la formació dels comandaments tècnics dels nostres associats.
  • Promoure informes analítics i estudis tècnics sobre la marxa del sector i l’evolució dels usuaris de màquines recreatives i d’oci.

JUNTA DIRECTIVA

President JOAN DEVESA
Vicepresident PAU AULÉS
Vicepresident tècnic EDUARD GRÀCIA
Secretaria ROSER BALCELLS
Tresorer ERICK NICOLÁS
Vocal 1 (Vacant)
Vocal 2 FÉLIX SÁNCHEZ
Vocal 3 GERARD ESPUNY
Vocal 4 JUAN MANUEL RECHE
Vocal 5 EUGÈNIA CORTIJO
Vocal 6 ÁLVARO MARTÍN

President
JOAN DEVESA FLORENSA

Vice president
PAU AULÉS FERRÉ

Vice president tècnic
EDUARD GRÀCIA ROSAS

Secretaria
ROSER BALCELLS

Tresorer
ERICK NICOLÁS

Vocal 1
(Vacant)

Vocal 2
FÉLIX SÁNCHEZ

Vocal 3
GERARD ESPUNY MESTRE

Vocal 4
JUAN MANUEL RECHE

Vocal 5
EUGÈNIA CORTIJO

Vocal 6
ÁLVARO MARTÍN