CONTACTA’NS    ASSOCIA'T       

Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

el . Publicat a Fiscal

Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

Article 44. Taxes amb tipus de quantia fixa

1. Els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s'eleven, per a l'any 2015, fins a la quantitat que resulti de l'aplicació del coeficient 1,05 a la quantia de l'any 2014. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

2. Resten també incloses en l'àmbit de l'actualització les quotes fixes màximes i mínimes que s'estableixen en les taxes.

3. La xifra que resulta de l’aplicació de l’increment a què fa referència l’apartat 1 s’arrodoneix de la manera següent:

a) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre l’1 i el 5 s’arrodoneixen al 5.

b) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre el 6 i el 9 s’arrodoneixen al 0 amb l’augment d’una unitat en la xifra de les desenes de cèntim d’euro.

c) En el cas que es tracti de taxes recaptades mitjançant efectes timbrats, l’import resultant de l’aplicació de l’increment s’arrodoneix, a l’alça o a la baixa, a la xifra múltiple de 25 cèntims d’euro més propera.

4. Resten exceptuades de l’augment fixat per l’apartat 1:

a) La taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar.

b) La taxa per la venda dels impresos subministrats per l’Agència Tributària de Catalunya.

c) Les taxes les quotes de les quals siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que acompanya aquesta Llei de pressupostos.

Text complet

Esdeveniments

Juny 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Newsletter

 

Fes la teva consulta

consulta
Omple el següent formulari
i fes la teva consulta
 

Sinergia CCS

consulta
de ser associat d'Acordjoc
 
Diputació 279, 6è 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785  
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cat