CONTACTA’NS    ASSOCIA'T       

Llei d'acompanyament als pressupostos de 2017

el . Publicat a Fiscal

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres

Article 154. Modificació de la Llei 21/2001 amb relació a les quotes fixes de les màquines recreatives i d'atzar

Es modifica, amb efectes del primer dia del trimestre següent a l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'article 8 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

«Article 8. Quotes fixes de les màquines recreatives i d'atzar

»1. La quota aplicable, en els casos d'explotació de màquines o aparells automàtics aptes per al joc, s'ha de determinar en funció de la classificació de les màquines que estableix el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, del 22 de febrer. D'acord amb aquesta classificació, són aplicables les quotes següents:

»a) Les màquines de tipus B o recreatives amb premi: 1.005 euros trimestrals. Si es tracta de màquines o aparells automàtics de tipus B en què poden intervenir dos jugadors o més de manera simultània, sempre que el joc de cada jugador o jugadora sigui independent del dels altres jugadors, són aplicables les quotes trimestrals següents:

»Màquines o aparells de dos jugadors: l'import que resulti de multiplicar per 2 la quota general que fixa aquesta lletra.

»Màquines o aparells de tres jugadors o més: 2.010 euros, més el resultat de multiplicar per 570 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

»Si es tracta de màquines de tipus B d'un sol jugador, que tenen limitada l'aposta a 10 cèntims d'euro: 412 euros trimestrals. L'empresa operadora de màquines recreatives de tipus B pot explotar màquines amb aquestes característiques en substitució de les màquines de tipus B que estan en situació de suspensió temporal. Aquestes màquines computen en el percentatge del 20% establert per l'article 22.7 del Decret 23/2005, del 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i no poden superar en cap cas el límit del 50% d'aquell percentatge.

»b) Les màquines de tipus C o d'atzar: s'estableix una quota trimestral de 1.448 euros. Si es tracta de màquines o aparells automàtics de tipus C en què poden intervenir dos jugadors o més de manera simultània, sempre que el joc de cada jugador o jugadora sigui independent del dels altres jugadors, són aplicables les quotes trimestrals següents:

»Màquines o aparells de dos jugadors: l'import que resulti de multiplicar per dos la quota general que fixa aquesta lletra.

»Màquines o aparells de tres jugadors o més: 2.896 euros, més el resultat de multiplicar per 395 el nombre màxim de jugadors autoritzats.

»2. La quota tributària de 1.005 euros a què fa referència l'apartat 1.a, en el cas de modificació del preu màxim de 20 cèntims d'euro autoritzat per a la partida de màquines de tipus B o recreatives amb premi, s'ha d'incrementar 17 euros per cada 5 cèntims d'euro en què el nou preu màxim autoritzat excedeixi de 20 cèntims d'euro.»

Article 227. Modificació de la Llei 15/1984 (Joc)

S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 6 de la Llei 15/1984, del 20 de març, del joc, que resta redactat de la manera següent:

«6. La instal·lació de màquines recreatives amb premi en establiments d'hostaleria i en altres establiments de característiques similars només es pot autoritzar a una empresa operadora.»

Text complet

Esdeveniments

Juny 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Newsletter

 

Fes la teva consulta

consulta
Omple el següent formulari
i fes la teva consulta
 

Sinergia CCS

consulta
de ser associat d'Acordjoc
 
Diputació 279, 6è 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785  
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cat