CONTACTA’NS    ASSOCIA'T       

Informació sobre les comunicacions amb l'Agència Tributària de Catalunya

el . Publicat a Catalunya

Al DOGC d'ahir, 2 d'octubre de 2018, es va publicar la Resolució del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat VEH/2210/2018, de 28 de setembre, que regula el dret i l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i estableix els subjectes que en tots els casos estan obligats a relacionar-s'hi per mitjans electrònics.

La resolució té per objecte determinar el sistema pel qual l'Agència Tributària de Catalunya du a terme les notificacions electròniques en l'exercici de les seves competències, a partir del 2 d'octubre de 2018.

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que
efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini
reglamentàriament cada Administració.

Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre les notificacions de l'Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics podran triar en tot moment que les notificacions els siguin practicades per mitjans electrònics o no electrònics. Aquesta elecció afectarà totes les notificacions que li hagin de ser practicades per aquesta Agència i podrà ser modificada en qualsevol moment.

Per llegir la Resolució clicar AQUÍ

Font: DOGC, núm 7717

Esdeveniments

Març 2019
L M X J V S D
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

 

Fes la teva consulta

consulta
Omple el següent formulari
i fes la teva consulta
 

Sinergia CCS

consulta
de ser associat d'Acordjoc
 
Diputació 279, 6è 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785  
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cat