Propostes

  • Categories: Propostes

    16 de setembre de 2022

    PIMEC Moisès Bonal i Ferrer Responsable d’estudis i polítiques sectorials APORTACIONS D’ACORDJOC AL CTESC SOBRE EL Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual ...