Assumpte: Actualització d’Impresos i de les Taxes Administratives (II)

Benvolgut associat/da,

Als efectes oportuns, us avancem adjunt el model de contracte d’autorització d’emplaçament en la seva versió v.2.0.20230309.

Així mateix, també avancem el model de preimprès per a carnet professional, atès que s’ha introduït una correcció pel que fa als decimals de l’import del mateix (sortia 38,16 € en lloc de 38,20 €).

En el cas que algú hagués emplenat i presentat el preimprès amb l’import de 38,16 €, se li respectarà aquesta quantitat atès que no es tracta d’un error imputable al persona interessada.

Ambdós documents ja estan disponibles al web https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/joc-apostes/models-maquines-recreatives-atzar/

Restem com sempre a la vostra disposició.

Atentament,

Rosa Riera