Assumpte: Actualització d’Impresos TMAQ i de les Taxes Administratives

Benvolgut associat/da,

Li informem que al DOGC d’avui s’ha publicat la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 i la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023

Tal com us informàvem en la Circular 03/23, la Llei de pressupostos, en el seu article 43 contempla un increment de les taxes amb tipus de quantia fixa fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,03 a la quantia de l’any 2022, això és un 3% d’increment.

D’altra banda us fem arribar adjunt el full de liquidació de taxes.

Aquests imports seran exigibles a partir del dia 18 de març de 2023, llevat que el preimprès tingui un període de validesa predeterminat; en aquest cas, es respectarà l’import fins al final de la seva validesa.

Altrament, us informem que els nous preimpressos, a part de l’actualització dels imports, han estat objecte de millores de seguretat pel que fa a la data i hora de la seva generació. Els nous models ja no agafen el dia i hora de la configuració de l‘ordinador des d’on es generen, sinó que fan servir un segell de temps (timestamping) des d’un servidor de la Generalitat de Catalunya, evitant la seva manipulació.

A aquests efectes, cal tenir en compte que tots els preimpressos nous són el model v.2.0.20230309 (ho podeu veure a la part inferior esquerra del document), i per la raó abans assenyalada, NO S’ADMETRAN el preimpressos de la versió anterior amb vigència predeterminada més enllà del dia 18 de maig de 2023 (especialment les autoritzacions d’emplaçament).

Aquesta mitjanit s’actualitzaran els imports a TMAQ i es penjaran els nous preimpressos i full de liquidació de taxes al web https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/joc-apostes/models-maquines-recreatives-atzar/

Restem com sempre a la vostra disposició.

Atentament,

Rosa Riera