Assumpte: Cessament per jubilació del subdirector general de Gestió i Control de Joc i Apostes, Sr. Amadeu Farré

Benvolgut associat/da,

Li informem que al DOGC d’avui es publica la RESOLUCIÓ ECO/1482/2023, de 18 d’abril, de cessament del senyor Amadeu Farré Morell com a subdirector general de Gestió i Control de Joc i Apostes de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d’Economia i Hisenda.

D’acord amb el que estableix aquesta Resolució, el senyor Amadeu Farré Morell cessa, amb efectes del dia 6 de maig de 2023, com a subdirector general de Gestió i Control de Joc i Apostes de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d’Economia i Hisenda, i se li agraeixen els serveis prestats.

Restem com sempre a la vostra disposició.

Atentament,

Rosa Riera