Assumpte: Protocol actuacions en ajornament/fraccionament taxa fiscal sobre el joc

Benvolgut associat/da,

 

Per donar resposta a als dubtes que s’han presentat des de diferents àmbits a l’Agència Tributària de Catalunya sobre com s’ha de gestionar el pagament de la taxa fiscal sobre el joc, màquines recreatives, en el supòsit en què el contribuent hagi sol·licitat, l’ajornament o fraccionament de l’import a ingressar per aquest concepte, l’ATC ens ha fet arribar el Protocol d’Actuació que podeu consultar/descarregar en l’enllaç: Protocol Actuació ATC

Aquest protocol fa referència al supòsit de següent:

1r- L’empresa operadora ha presentat a l’Agència Tributària de Catalunya una autoliquidació corresponent a un trimestre de la taxa fiscal sobre el joc, màquines recreatives; i

2n- ha sol·licitat a l’Oficina Central de Recaptació l’ajornament o fraccionament del deute resultant de l’autoliquidació esmentada a l’apartat anterior; i

3r- abans de rebre la resolució de la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, la persona interessada vol efectuar el pagament total o parcial del deute resultant de l’autoliquidació.

 

Per tal de resoldre aquesta situació correctament, l’Agència ha elaborat el protocol d’actuacions per obtenir la carta de pagament i poder efectuar l’ingrés abans de la resolució de la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera