Assumpte: Subministrament de dades de les màquines recreatives i d’atzar

Benvolgut associat/da,

Li recordem l’obligatorietat de subministrament semestral de dades relatives a les màquines recreatives i d’atzar establerta en l’article 38 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que en el seu Capítol II fa referència a la Tributació sobre el Joc. (Circular 01/22)

Al web del Canal Empresa de la Generalitat hi apareix el tràmit “Comunicació semestral obligatòria de les dades relatives a les maquines recreatives i d’atzar“, podeu consultar-lo clicant a l’enllaç i també hi podeu descarregar el Model en excel per realitzar el subministrament de les dades requerides clicant a la pestanya “Documentació Requerida” del mateix enllaç.

El temini per a la presentació de les dades corresponents al 2n semestre de 2022 és de l’1 al 20 de gener del 2023.

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera