Circular 03/24 Assumpte: Subministrament de dades de les màquines recreatives i d’atzar (II)

Benvolgut associat/da,

Li informem que s’ha ampliat fins dilluns 22 de gener (inclòs) el termini previst per a la presentació de la “Comunicació semestral obligatòria de les dades relatives a les maquines recreatives i d’atzar“ . Podeu realitzar el tràmit al Canal Empresa clicant l’enllaç i també podeu descarregar-hi el model en excel clicant a la pestanya “Documentació Requerida” del mateix enllaç.

Li recordem l’obligatorietat de subministrament semestral de dades relatives a les màquines recreatives i d’atzar establerta en l’article 38 de la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que en el seu Capítol II fa referència a la Tributació sobre el Joc.

D’acord amb la mateixa LLei aquest és el darrer enviament semestral de dades que s’ha de realitzar.

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera