Circular 05/24 Assumpte: Llei de Pressupostos 2024 i Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 2024

Benvolgut associat/da,

Li informem que degut a la NO aprovació ahir al Parlament de Catalunya de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2024, ha decaigut també l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2024 i, en conseqüència, decau la modificació de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc que estava prevista en l’article 75 d’aquesta llei (Circular 01/24).

D’altra banda, la convocatòria d’eleccions anticipades, anunciada pel President de la Generalitat implica la pròrroga dels comptes del 2023. Una pròrroga que, de fet, ja està tècnicament vigent des de l’1 de gener, ja que, mentre no hi ha un nou projecte aprovat, es manté l’anterior.

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera