Circular 07/24 Assumpte: Informació relativa a les autoritzacions d’instal·lació i autoritzacions d’emplaçament

Benvolgut associat/da,

Us comuniquem que, en relació a les consultes que des de fa uns dies estem atenent sobre la informació que es facilita o no, des dels diferents Serveis Territorials de Joc a Catalunya a les empreses operadores i/o als titulars dels establiments d’hostaleria, sobre les autoritzacions d’instal.lació i emplaçaments, hem estat fent les consultes pertinents i la DGTJ ens ha comunicat que disposa d’un informe dels seus serveis jurídics sobre la informació que es pot o no facilitar i amb quines condicions, que properament ens farà arribar i us n’informarem.

En aquest sentit us copio la notificació que ha fet arribar el Servei Territorial de Joc i d’Espectacles a Barcelona.

 

Petició d’informació per part del titular del local

  •  Es pot sol·licitar per petició genèrica amb signatura electrònica pel següent enllaç: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

En el cas que sigui el nou titular de l’establiment i encara no hagi tramitat el canvi de titularitat de l’autorització d’instal·lació, caldrà que adjunti el document acreditatiu de la disponibilitat del local.

  • Es pot sol·licitar presencialment a les dependències del STJE corresponent.

En el cas que sigui el nou titular de l’establiment i encara no hagi tramitat el canvi de titularitat de l’autorització d’instal·lació, caldrà que adjunti el document acreditatiu de la disponibilitat del local.

 

Petició d’informació per part de l’empresa operadora

 Només es pot donar informació com a interessats d’aquells locals en què tinguin instal·lades les seves màquines.

  • S’ha de sol·licitar per petició genèrica amb signatura electrònica pel següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

 

 

Restem com sempre a la vostra disposició.

 

Atentament,

Rosa Riera