Circular 10/24 Assumpte: Contractació Responsable al Sector del Joc

Benvolgut associat/da,

Amb l’objectiu de contribuïr a fomentar la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat des dels centres de treball integrats a CONACEE (Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo) entre les empreses del joc, s’ha redactat el fulletó que us adjunto, és una guia d’informació i contractació responsable als salons de joc i conté de manera esquemàtica la següent informació:

• Descripció dels serveis que poden oferir i de les necessitats que poden cobrir a les empreses.

• Resum d‟avantatges que té la contractació amb un Centre Especial d’Ocupació.

• Què cal fer per contractar amb un Centre Especial d’Ocupació?

• Una relació d’associacions territorials i socis de gran representació amb les seves dades de contacte.

Podeu consultar el document aquí:  DIPTICO CENTROS EMPLEO

 

Per ampliar la informació i/o contractar els serveis d’un Centre Especial d’Ocupació podeu adreçar-vos a l’associació territorial on tinguieu la necessitat de contractació, a Catalunya seria  CETIP. També podeu contactar directament amb els socis de CONACEE més grans, que presten servei en diverses Comunitats autònomes (relació al díptic). 

 

Restem com sempre a la vostra disposició

 

Atentament,

Rosa Riera