Circular 11/24 Assumpte: (Ampliació) Informació relativa a la tramitació de les autoritzacions d’instal.lació

Benvolgut associat/da,

Li informem que en resposta a les diverses sol.licituts de millora i agilització de la tramitació de les autoritzacions d’instal.lació de màquines recreatives en establiments d’hostaleria que des d’ACORDJOC hem adreçat a la Direcció General de Tributs i Joc,  se’ns ha informat que la Direcció General està treballant per tal d’integrar el tràmit d’autoritzacions d’instal·lació al portal de tràmits de la Generalitat.

Amb aquesta integració, es podrà iniciar el tràmit telemàticament i rebre per correu electrònic l’avís de posada a disposició a la carpeta ciutadana de l’autorització d’instal·lació. Per tant, el tràmit serà telemàtic al 100% des del seu inici fins al seu acabament. No obstant, el desenvolupament informàtic encara no està a punt i no hi ha una data fixada en que es pugui fer efectiva aquesta millora del servei.

Malgrat tot, i atès que l’aplicació de gestió CATJOC ja permet la notificació electrònica de les autoritzacions d’instal·lació, s’han donat instruccions a tots els Serveis Territorials de Joc per tal que a partir de demà, dia 1 de juny de 2024, i en relació a les sol·licituds autorització d’instal·lació de màquines amb data de registre d’entrada a partir d’aquesta data, es notifiquin les mateixes des de CATJOC per mitjans electrònics a través de l’eNotum.

A aquestes efectes, també s’ha demanat als Serveis Territorials una especial diligència a l’hora de comprovar la indicació d’una bústia de correu electrònic on rebre les notificacions; la manca d’aquesta dada implicarà el corresponent requeriment d’esmena i el retard en la tramitació.

 

NOVA MODIFICACIÓ: A partir de demà 1 de juny, els documents que d’ajunten en la tramitació de les autoritzacions d’instal.lació NO caldrà que siguin compulsats.

 

D’altra banda restem a l’espera que es comuniquin alguns canvis més en referència a aquesta tramitació, tan bon punt en tinguem coneixement us ho farem saber.

 

 

Restem com sempre a la vostra disposició

 

Atentament,

Rosa Riera