Circular 13/24 Assumpte: Consulta Pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret per a l’establiment de nous criteris de planificació del joc (II)

Benvolgut associat/da,

D’acord amb el que li informàvem en la Circular 12/24, avui, 6 de juny, s’inicia la fase de participació en la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret per a l’establiment de nous criteris de planificació del joc, l’adopció de mesures per garantir el joc segur i de modificació dels diversos reglaments en matèria de joc, que finalitzarà el 6 de juliol de 2024. La fase de retorn s’inicia el 7 de juliol de 2024 i finalitza el 7 d’agost de 2024.

 

El document objectiu de la consulta recull els objectius que es volen assolir:

Objectius generals:
– Garantir el joc segur a Catalunya, protegint els col·lectius vulnerables i les persones consumidores.
– Assegurar la seguretat jurídica en l’activitat administrativa del joc a Catalunya.
– Regular l’oferta i la demanda del joc per evitar la desestabilització del mercat i el joc il·legal.

Objectius específics:
– Planificar millor la ubicació dels establiments de joc per protegir menors i persones amb addiccions.
– Augmentar l’efectivitat dels controls per impedir que les persones vulnerables accedeixin a màquines recreatives i establiments de joc.
– Millorar l’eficàcia i eficiència dels procediments d’autorització i suspensió segons la normativa de joc.

 

Així mateix, el document també recull la normativa que es contempla adoptar i que suposaria els següents punts:

– Establir distàncies mínimes entre diferents tipus d’establiments de joc i entre aquests i centres escolars o edificis amb col·lectius vulnerables, i definir una fórmula de càlcul de distàncies.

– Adequar el nombre d’establiments de joc autoritzats segons la normativa vigent.

– Fixar un sistema de control d’accés per a menors i persones amb prohibició de jugar a les màquines recreatives de tipus B en establiments d’hostaleria.

– Requerir control d’accés i missatges informatius en màquines recreatives de tipus B en establiments d’hostaleria.

– Implantar sistemes tècnics en màquines recreatives per impedir l’accés a menors i persones autoprohibides.

– Que les màquines de tipus B només es puguin instal·lar en establiments de joc i no en els de restauració i similars.

– Reduir els supòsits i temps de suspensió d’explotació de màquines recreatives de tipus B i facilitar la baixa de màquines inoperables.

– Regular el Registre d’empreses organitzadores i comercialitzadores d’apostes.

– Establir obligacions reglamentàries per a la identificació i control d’accés en establiments de joc.

– Modificar procediments d’autorització d’establiments de joc per garantir coherència amb altres procediments de joc.

 

La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania i per participar-hi cal adreçar-se a l’apartat de “Participació normativa” del “Portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya”: https://participa.gencat.cat/processes/decret-establiment-criteris-planificacio-mesures-joc-segur.

 

Restem com sempre a la vostra disposició

 

Atentament,

Rosa Riera