Decret 89/2019, de 30 d’abril, de modificació del Reglament de salons de joc i d’altres reglaments de joc

3 de maig de 2019

Decret 89/2019, de 30 d’abril, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc, del Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i del Decret 23/20025, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.

Text complet

RELACIONATS