Propostes d’ACORDJOC per a la Consulta pública sobre Planificació del Joc a Catalunya

5 de juliol de 2024

En aquest enllaç podeu consultar el document presentat a la Direcció General del Joc en resposta a la Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret per a l’establiment de nous criteris de planificació, l’adopció de mesures de joc segur i modificació de diversos reglaments en matèria de joc plantejada per la Generalitat de Catalunya.

Propostes Acordjoc Consulta Pública sobre la Regulació del Joc a Catalunya

RELACIONATS