Regulació de determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a establiments de joc

3 de maig de 2019

Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo

Versió actualizada al Decret 89/2019, de 30 d’abril.

Text complet consolidat

RELACIONATS